Albumul manastirii

Din mila lui Dumnezeu nascuta pe pamântul binecuvântat al Dobrogei, Manastirea Sf. Ioan Botezatorul – Lipnita s-a hranit din istoria crestina a acestor meleaguri si s-a adapat din traditia monahala care este atât de îndelungata si de bine înradacinata în tinutul dintre Dunare si Mare.

Acest sfânt locas monahal este situat pe drumul care leaga Manastirea Sf. Apostol Andrei de Manastirea Dervent, doua puncte de reper ale trecutului crestin al acestor meleaguri. Si daca cele doua manastiri amintite sunt strâns legate de Apostolul Cel Întâi Chemat, noua manastire înfiintata în noiembrie 2004 a fost închinata Sfântului Ioan Botezatorul, cel care a fost primul dascal al Sfântului Apostol Andrei.

Iar al doilea ocrotitor al noii manastiri a fost numit Sfântul Mucenic Dasie, martir dobrogean care a trait în secolele III-IV si a fost rod vrednic al semintei crestine aruncate în acest tinut de Sfântul Apostol Andrei.

Citeste mai mult... >>>

 
 

În lumea romană p?gân?, dec?zut?, plin? de idoli ?i zei care aveau înclina?ii spre sl?biciuni ?i p?cate, Cre?tinismul ?i des?vâr?irea pe care acesta o propov?duia au întâlnit numeroase împotriviri ?i prigoane.

Cea mai crunta persecutie anticrestina a fost cea din timpul imparatului Diocletian (284-305), în timpul c?ruia au fost emise patru edicte imperiale de persecutie - trei in anul 303 si unul in 304. Prin acestea s-a decretat la inceput daramarea locasurilor de cult crestine, interzicerea adunarilor crestine si arderea cartilor sfinte, apoi arestarea clericilor crestini si uciderea celor care refuzau sa se lepede de credinta crestina, iar in final a fost declansat un razboi total ?i cumplit impotriva Bisericii crestine.

Un mare num?r de martiri au p?timit atunci pe teritoriul Scythiei Minor - la Tomis, Axiopolis, Dinoge?ia, Noviodunum, Durostorum ?.a. Cu excep?ia a câtorva din ace?ti martiri, ale c?ror sfinte oseminte se p?streaz? pân? ast?zi, de la cei mai mul?i nu avem nici moa?tele lor, nici monumentele ridicate pe mormintele acestora sau spre cinstirea lor, din cauza numeroaselor migra?ii, r?zboaie ?i pustiiri care au trecut de-a lungul timpului peste p?mântul Dobrogei. Una dintre excep?iile fericite  din acest punct de vedere este îns? Sf. Mucenic Dasie, ale c?rui sfinte moa?te au fost duse în Apus spre ap?rare de n?v?lirea avarilor înc? din secolul al VI-lea ?i în acest fel s-au p?strat pân? ast?zi.

Citeste mai mult...

 

Sfinte Mucenice Dasie, care prin via?a ?i sfâr?itul t?u ai fost slujitor binepl?cut Domnului ?i ai primit de la El cununa biruin?ei ?i ve?nica slav? în Împ?r??ia Cerurilor, nu ne uita pe noi, cei care tr?im pe p?mânt înconjura?i de mrejele ispitelor ?i ale necazurilor de tot felul. Credem cu adev?rat c? inima ta cea milostiv? ?i mult iubitoare de oameni tresare la fiecare suspin al sufletelor împov?rate ?i te rug?m: ridic? mâinile tale spre mijlocire, ar?tând Prea Dreptului Dumnezeu r?nile pe care pentru El le-ai r?bdat ?i roag?-L s? se milostiveasc? spre robii S?i.

Iar noi, cei mult p?c?to?i, împ?rt??indu-ne din rodul mijlocirilor tale, î?i mul?umim cu dragoste ?i recuno?tin?? ?i te rug?m, Sfinte Dasie, ca cel ce ai primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, s? d?ruie?ti t?m?duire bolilor noastre celor suflete?ti ?i trupe?ti ?i s? ne izb?ve?ti din toate necazurile ?i primejdiile. D?-ne curaj ?i putere, Sfinte, pentru a ne m?rturisi credin?a cu cuvântul ?i cu fapta ?i pentru a ne p?zi neîntina?i, asemenea ?ie, de p?rt??ia cu lucrurile cele p?gâne?ti ?i cu toate am?girile lumii. Pe cei r?t?ci?i de la dreapta credin?? adu-i cu rug?ciunile tale în sânul Sfintei Biserici, pe necredincio?i lumineaz?-i ca s?-L cunoasc? pe Ve?nicul ?i Atotbunul Dumnezeu ?i întregii lumi d?ruie?te-i pace ?i binecuvântare.

Sfinte Mucenice Dasie, cel ce ai minunat pe îngeri ?i pe oameni prin credin?a ta, înt?re?te ?i credin?a noastr? cea slab? ?i d?ruie?te-i statornicie în vreme de ispite ?i prigoane, iar ca cel ce ai primit de la p?gâni multe chinuri ?i moarte muceniceasc?, d?-ne ?i nou? putere ?i r?bdare în suferin?ele acestei vie?i p?mânte?ti, ca fiind cur??i?i prin ele s? intr?m în bucuria Împ?r??iei celei f?r? de sfâr?it, unde împreun? cu tine, Sfinte Dasie, milostivul nostru ocrotitor, ?i cu to?i sfin?ii, s? sl?vim ?i s? ne închin?m Tat?lui Celui f?r? de început, împreun? Unuia N?scut Fiului S?u ?i Prea Sfântului ?i Bunului ?i de via?? F?c?torului S?u Duh, acum ?i pururea ?i în vecii vecilor. Amin.

 

Sfantul Ioan Botezatorul, a fost, dupa cum ne spune insusi Mantuitorul Iisus, cel mai mare om care s-a nascut pe pamant din femeie, dar cel mai mic in Imparatia Cerurilor.

Strigatul s?u, ”Pocaiti-va!”, a avut un mare efect asupra natiunii ebraice ce gemea sub jugul invadatorilor romani, mari multimi de oameni urmandu-l in pustie.

Parintii Sf. Ioan Botezatorul au fost un preot numit Zaharia, din ceata preoteasca a lui Abia, iar mama sa a fost Elisaveta, din fetele lui Aaron, rudenie a Fecioarei Maria, dupa cum ne spune Evanghelia dupa Luca. Amandoi erau neprihaniti inaintea lui Dumnezeu, erau oameni in varsta, dar Elisaveta nu putea avea copii c?ci era stearpa.

Citeste mai mult...

 

Traim vremuri in care confuzia valorilor domneste, in care binele si raul sunt deseori intrepatrunse. Nici chiar un crestin practicant nu reuseste intotdeauna sa le distinga. Pentru aceasta avem nevoie de modele, de certitudini.

Desi atunci cand spui "manastire" te gandesti la niste oameni care au parasit lumea, care traiesc dincolo de tumultul si goana societatii, in ziua de azi nu mai este deloc asa. Monahismul a intrat in lume - de fapt s-a produs si fenomenul contrar , lumea a "dat navala" in manastire, aducand cu ea spiritul acestui veac. Poate ca "amestecul" acesta, caracteristic vremurilor noastre, ar putea duce la ceva pozitiv, daca am sti sa luam din viata de monah ceea ce ar putea fi aplicabil - si ne-ar imbunatati cu siguranta - viata de mireni.

Monahismul este, in primul rand, o atitudine interioara caracterizata printr-o stare de "asezare" sufleteasca, de pace. Un adevarat monah are pe chip o lumina, raspandeste lumina, are o bucurie interioara care radiaza. E bucuria intalnirii cu Hristos.  

Citeste mai mult...